Kako nas islam uči sreći – zadovoljstvo (1. dio)

tumblr_lga4llqt8q1qe5m0no1_500„Čudan li je primjer vjernika!“ rekao je Poslanik, alejhiselam. „ U svakoj situaciji vjernik dobiva, a takvo stanje nije ni sa kim drugim, osim s vjernikom. Ako ga zadesi kakva radost, on zahvaljuje Allahu, dželle šanuhu, što mu donosi korist, a ako ga, pak, pogodi kakvo zlo i šteta, on se strpi i postojano drži, pa mu i to donosi nagradu kod Allaha, dželle šanuhu.“ Naš Poslanik, alejhiselam, nije rekao da vjernik dobiva u ovakvoj ili onakvoj situaciji, već u svakoj! Kada je tužan, kada je sretan, kada je bolestan i zdrav, kada je sam i kada je među ljudima, kad ima posao ili kad nema posao; gdje god se vjernik nađe, on dobiva ako sagleda situaciju na ispravan način. Čak i kada se na licu prikazuju emocije suprotne sreći, vjernik ima spokojne misli i mirno srce jer zna da mu Allah neće dati ono što nije dobro za njega i iz toga proizlazi naše zadovoljstvo Allahovom odredbom. Kada je čovjek zadovoljan sa svojim stanjem, tada će biti i sretan.

Koliko je siromaha koji su sretniji od bogataša upravo zato što su zadovoljni onim što imaju, za razliku od bogataša koji su pohlepni i nikad im nije dosta novaca te tako dopuste da njihova sreća ovisi o stvari koja je prolazna. Poznati književnik, Mustafa Sadik er Rafi’i, u jednom je djelu pisao o nedaćama čovjeka koji je zapao u nezadovoljstvo koje ga je dovelo do očaja: „Primjer tih nedaća je kao primjer jajeta, koje pile u njemu smatra svojom nesrećom i problemom, a ono ga štiti i čuva od trenutka stasavanja. Njemu preostaje jedino strpljivost i zadovoljstvo do postizanja cilja. Nakon toga opna jajeta puca i i iz njega izlazi novo stvorenje. I vjernik na dunjaluku je poput pileta u jajetu. Njegova funkcija je da na njemu nastane i oformi se, a vrhunac da formira svoju ličnost i kao potpun čovjek zakorači u svoj svijet.“

 Mi kao vjernici znamo da nam je Allah obećao da je sa svakom mukom i slast, a naša je muka sve ono što nas čini tužnima i zabrinutima.

Svjesni smo Allahove milosti i moći te Njegovih riječi da samo nevjernici gube nadu u Njegovu milost. Bolesni smo? Nezaposleni? Usamljeni? Zabrinuti? Proći će jer:

 „Pa, doista je Allahova pomoć blizu.“

„Allahova milost je blizu onih koji dobro čine.“

 „I doista, s poteškoćom  dolazi i olakšanje! I doista, s poteškoćom dolazi i olakšanje!“

Čvrsto ubjeđenje u Allahove riječi je ono što vjernika čini postojanim i čvrstim na dunjaluku i što održava vjernikovo zadovoljstvo. Jednom sam razgovarala sa jednom mojom dobrom prijateljicom, a tema razgovora bila su iskušenja. Došle smo do zaključka kako se zamislimo same nad sobom kada nam sve ide od ruke jer obje znamo riječi Allahovog poslanika, alejhiselama, da Allah stavlja na kušnju onog kome želi dobro. Baš kako poplave izmijene izgled naselja, tako i iskušenja koja su dio Allahove odredbe izmijene reljef našeg srca, a time i naše misli. Znamo da zdravlje naših organa ovisi o zdravlju srcu, a jedan od lijekova za srce je definitivno i poteškoća kroz koju prolazimo. Vjernik je zadovoljan. I zato je vjernik sretan. On će teške situacije iskoristiti za duhovno uzdizanje te kako bi popravio svoju vezu s Gospodarom. Ne očajavate nad svojom situacijom, već se naoružajte zadovoljstvom čiji su temelji strpljivost i izdržljivost.

Nermina Piragić

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.