UVOD – “Čitanje muslimanskog uma”

UVOD

Rođen sam u Egiptu u vrijeme britanske okupacije. Toje odigralo veoma važnu ulogu u mom životu, jer jedno od najranijih sjećanja koja nosim je sjećanje na moju majku kako s vremena na vrijeme “ubode” riječima: “Kad sam te nosila, dala sam zavjet da ćeš se zvati Hassan i da ću te posvetiti zadatku da istjeraš Britance iz Egipta.” To je u meni ostavilo dubok trag. A ishod? Nije bilo bezbrižnog djetinjsva i nije bilo prijestupničke mladosti. Postojali su cilj i svrha  u životu! Moja je  generacija išla stopama prethodnih generacija u borbi protiv britanske okupacije koristeći sva potrebna  sredstva. U očima Britanaca i njihove lojalne egipatske vlade, mi smo bili teroristi, a za ostatak države i svijeta bili smo borci za slobodu. Kad sam kasnije za vrijeme studija živio u Britaniji, zavolio sam britanski narod i stekao poštovanje prema njima. Shvatio sam da ljudi mogu biti jako različiti od vanjske politike koju vode njihovi političari i državnici. To mi se isto desilo mnogo kasnije, kad sam stigao u Ameriku kako bih tu napravio svoj dom. Moja naučna životna putanja bila je ispunjena ozbiljnošću i odlučnošću. Stekao sam medicinsku specijalizaciju iz akušerstva i ginekologije, a kako bih napravio i solidnu
akademsku osnovu, stekao sam zvanje doktora nauka na Univerzitetu u Edinburgu u Škotskoj odbranivši tezu pod naslovom “Studija normalne i anormalne embriogeneze”. Imao sam čast da ostvarim svoj životni san i postanem univerzitetski profesor, šef odsjeka, liječnik, naučnik i učitelj, i da zadobijem visok položaj u stručnim krugovima u regiji, državi i na međunarodnom planu. Međutim, sve ovo predstavljalo je samo jednu stranu mojih pluća kojima dišem. Moja druga ljubav bila je izučavanje religije, prije svih moje, ali i drugih. Literatura koju sam čitao nije bila ništa oskudnija od literature za studen te koji stječu formalno religijsko znanje, ali osnove nauke i medicine davale su mi neprocjenjiv alat pomoću kojeg sam mogao promišljati religiju, razumijevati je i pojašnjavati.

Kao bilingvalna osoba, koja pripada dvjema kulturama, shvatio sam da se na Zapadu islam više zna po onome što on nije, a ponekad osjećam da i muslimani trebaju snositi dio krivice za to. Aktivno klevetanje i blaćenje islama su nekim grupama u politici, medijima i na polju zabave postali misija i karijera. Čvrsto vjerujem da je osnovno ljudsko pravo da se zna šta nešto jeste. Također vjerujem da se mir, sloga i dobra volja među ljudima mogu graditi samo na osnovi ispravnog
razumijevanja, a ne na mitovima i neistinama. Ljudi će tada postati svjesni istinskih sličnosti i razlika pa će, nadati se, poštovati svoje različitosti i prihvatiti da ih tolerišu i  žive s njima. Ova knjiga je skromni doprinos u tom smjeru u ime isla-
ma kao religije, vjere jedne milijarde naših susjeda na ovoj planeti.

Predstavljam je u LJUBAVI.

Ljubav je od Boga, mržnja od šejtana.

Hassan Hathout

 

*************************************************************************************************************************

Predgovor
UVOD
Prvo poglavlje

BOG
ŠTA SAD?
ISLAM I DRUGI
Ljudi Knjige
Doktrinarne razlike
Jevreji
Kršćani
STRUKTURA ISLAMSKOG UČENJA
OPĆI PREGLED ŠERIJATA
Izvori Šerijata
Ciljevi Šerijata
Crkva i država
Demokratija
Unutarnjost islamskog učenja
Pet stupova islamskog vjerovanja
Islamska moralnost
Okus Kurana
Ovako je govorio Poslanik

ŽIVA PITANJA
NOVI SVJETSKI POREDAK
Autoritet nad čovjekom
Vlasništvo nad dobrima
Jednakost ljudi
Potreba za samoobuzdavanjem
Rat i mir
Ekologija
Pitanja stanovništva
Džihad
Porodica i seksualna revolucija
Biomedicinska etika
PITANJA REPRODUKCIJE
Regulisanje plodnosti
doniranje organa i transplantacija

Definicija smrti
Eutanazija
Komentar
Genetski inžinjering

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “UVOD – “Čitanje muslimanskog uma””