SRETAN BRAK JE DŽENNET NA OVOME SVIJETU!

šerijatsko vjenčanje
šerijatsko vjenčanje

Šerijatska su vjenčanja najljepši dio imamskog posla, pogotovo ako u brak uvodite (vjenčavate) svoje bivše vjeroučenike. Oni su na neki način pokazatelj da ste barem malo uspjeli u svome pozivu. Mladi bračni parovi, privrženi džematu, konkretni su garant da ćemo, uz Allahovu pomoć, uspjeti sačuvati naše safove te dočekati, ako Bog da, nove generacije naših budućih džematlija kojima ćemo predati baklju islama. Brakovi su, posebno danas, jedini način da mladi sačuvaju svoj moral, stid i svoju vjeru. ZATO – ŠTO PRIJE TO BOLJE!

Za nafaku se ne smijemo bojati. Allah, dž.š., nam poručuje: ”Udajite neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” (Sura An-Nur, 32)
To je savjet za onog koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje – a onome koji se Allaha boji, On će izlaz dati” – “i opskrbit će ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.” (At-Talak, 2-3)

Zadanja dva vikenda u Zagrebačkoj smo džamiji imali četiri vjenčanja , što je za zagrebački Medžlis jako značajno, s obzirom kako mladi sve više „izbjegavaju“ brak. Inače, u usporedbi sa nekoliko posljednjih godina, ova nam je, hvala Allahu, jako berićetna kada su u pitanju novosklopljeni brakovi između naših mladih džematlija. Da iduća bude još berićetnija, ako Bog da!

Mirza Mešić

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.