Sloboda izbora vs. vjera Islam ?

Da li Islam tj Bog ogrničeva čovjekovu slobodu izbora?

sloboda izbora u islamu
Čovjek ima slobodu da odabere hoće li ili neće biti pokoran Allahu. Naravno za tu slobodu biti će i odgovoran.

Islam ne prihvaća tezu da vjerske zabrane i naređenja ograničavaju ljudsku slobodu. Naprotiv, svaki je čovjek po islamu slobodan birati vlastiti put u životu; slobodan je vjerovati ili ne, činiti dobro ili loše, pridržavati se vjerskih propisa ili ih kršiti, ali će istinski biti slobodan (neće biti rob dunjaluku, nego svome Stvoritelju) samo ako dragovoljno živi po Allahovim, dž.š, objavljenim Zakonima. Kur’an nam govori da je čovjek slobodno izabrao da bude Allahov, dž.š., namjesnik (halifa) na zemlji: „Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet (namjesništva na zemlji), pa su se sustegnuli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek – a on je, zaista, prema sebi nepravedan i lakomislen.“ (Al-Ahzab, 72

Da čovjek ne posjeduje slobodu da vjeruje ili ne, da čini dobro ili zlo, to bi moglo implicirati da je Allah, dž.š., nepravedan, jer osuđuje ili nagrađuje čovjeka za djela koje čovjek osobno nije odabrao. Da čovjek nije slobodan birati, vjera ne bi imala nikakva smisla. Allah, dž.š., je iznad toga da čovjeka prisiljava da vjeruje. Allah, dž.š., je neovisan i hvale vrijedan. Čovjek je ovisan ali i često nezahvalan/zaboravan. Znači, čovjek je slobodan birati, ali će i Allah, dž.š., pravedno presuditi. Jer, po islamskom učenju, sloboda podrazumijeva i pravdu koja će se u potpunosti ostvariti na Sudnjem Danu. (Na ovome svijetu definitivno nema apsolutne i konačne pravde)

Allah, dž.š., je Pravedan, Neovisan, Moćan, a usto i nepotkupljiv, za razliku od ljudi.

„Kada bi nevjernik imao sve ono što na Zemlji postoji, sve bi on to dao samo da se otkupi. A kada oni dožive patnju, sakrit će tugu, i biće im po pravdi presuđeno, neće im se ništa učiniti nažao.“ (Yunus, 54)

Mirza Mešić

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “Sloboda izbora vs. vjera Islam ?”