Optimizam je srž vjere

Optimizam u Islamu

 

optimizam u islamu
I osmijeh je sadaka – dobročinstvo!

Često se svatko od nas nađe u situaciji koja mu se čini teškom i bezizlaznom. Problem nam pokuca na vrat noseći sa sobom brige i poteškoće, a mi se hvatamo za glavu i pitamo što i kako dalje. Iako smo muslimani i znamo kako se treba nositi s onim što nas snađe u životu, što ne uključuje beznađe i mrak, opet nam se dogodi da nas obuzme strah pred onim što nam se događa. Kada malo bolje razmislimo, optimizam je u našoj vjeri ono što se čita između redaka. Prisutan je u ajetima* Kur’ana  i hadisima* Božjeg Poslanika, alejhisellama, ali ne kao “optimizam”, već kao “nada” u Božju milost, kao “osmijeh” na licu pri susretima s drugim ljudima koji nije samo sušti izraz vedrine, već i sadaka* koju daješ. Sjetimo se hadisa Božjeg Poslanika, alejhisellama: “Olakšavajte, a ne otežavajte, obradujte, a ne odbijajte.” Kada bih vas pitala da li si očajavanjem i strahovanjem olakšavamo ili otežavamo, što biste odgovorili? Očaj, strah i briga zbog problema nikad čovjeku nisu pomogli više nego što su mu otežali. Optimizam nas ne košta ništa, a za njega bivamo nagrađeni. U teškim situacijama stalno si ponavljam ajet iz sure Inširah: “Zaista, s mukom je i slast”. Iz ovog se ajeta optimizam cijedi kao voda iz mokre krpe. Sa svakom našom poteškoćom i brigom dolaze i lijepi dani, ono “sutra” u kojima nema onog što nam danas okupira misli. Ono što trebamo je biti strpljivi, kao što nam Allah, džellešanuhu kaže u Kur’anu: “I strpljivo podnosi ono što te zadesi, dužnost je tako postupati.” (Lukman 17.) Vjernik nije isto što i nevjernik. Za razliku od vjernika, nevjernik gubi nadu u Božju milost, biva pesimističan i dopušta problemima i brigama da preuzmu njegov razum i srce pa on ne misli ni o čemu drugom, nego o njima. Allah, džellešanuhu obraća nam se u Kur’anu gdje kaže upravo to: “I ne gubite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost”. (Jusuf 87) Ne znači da je pesimist nevjernik, ali znači da je pesimizam jedno od svojstava nevjernika. Prisjetimo se života Muhammeda, alejhisellama. Da li se islam širio lako? Da li je Muhammed, alejhisellam sjedio i kukao o težini situacije koja bi ga snašla, čak i onda kad mu je bilo najteže? A zar nama nije uzor Muhammed, alejhisellam? Nedavno sam pogledala predavanje u kojima se spominje Musa, alejhisellam. Svi znamo priču o njemu, no možda ne zalazimo dublje u njezinu pouku. Ja ću se zadržati na jednom dijelu priče. Musa, alejhisellam došao je do mora, s narodom i faraonom iza sebe. Običan čovjek naišao na problem, prepreku koja se čini nepremostivom, bezizlaznom. Ali, obratite pažnju na ono što je odgovorio kad se raširio strah među narodom koji se pobojao da će ih faraon stići: “Neće!” – reče on – “Gospodar moj je sa mnom, On će mi put pokazati.” (Šuara, 62) Musa, alejhisellam nije posumnjao u Allahovu pomoć, čak ni onda kad je pred njim bila prepreka velika kao more, a iza njega narod koji mu nevjeruje. Muslimani  ne smiju zapasti u beznađe i strah baš zato što su muslimani, što im je vjera islam koja uči čovjeka da postane bolja verzija sebe, koja ga vodi putem kojim će proživjeti svoj životu u miru i onako kako je najbolje za njega. Nijedan problem nije veći od Allahove milosti, i zapamtite, nijedan problem nije samo problem, već se u njegovom mraku krije svijeća koju treba zapaliti.

Svaka patnja je poput kiše, cilj joj je da nas očisti, a na nama je da li ćemo to prepoznati.

Budimo optimistični! Zašto? Zato što smo muslimani!

 

Nermina Piragić

 

Prijevod termina:

*sadaka – dobročinstvo, dobro djelo

*ajet – dokaz, inače se pod tim misli na jedan stih, rečenicu Kur’ana

*hadis – izreka Poslanika Islama Muhammeda (neka su mir i spas na njega) koji muslimani uzimaju kao putokaz u razumjevanju Kur’ana i uputu za ispravan način življenja

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.