MUHAMMED, A.S., JE MOLBA NJEGOVA PRAOCA IBRAHIMA A.S

dovamolba Allahu
Muhammed s.a.w.s je rezultat molbe Ibrahima a.s

MUHAMMED, A.S., JE MOLBA NJEGOVA PRAOCA IBRAHIMA, A.S.,/ABRAHAMA I RADOSNA VIJEST BRATA NJEGOVA ISAA, A.S., SINA MERJEMINA/ISUSA, SINA MARIJINA

U Kur’anu čitamo: „Allah je od svakog vjerovjesnika, kome je Knjigu objavio i znanje dao, obvezu uzeo: “Kad vam, poslije, dođe Poslanik koji će potvrditi da je istina ono što imate (Suhufi, Tevrat, Zebur i Indžil/Stari i Novi Zavjet) hoćete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagati? Da li pristajete i prihvaćate da se na to Meni obavežete?” – Oni su odgovarali: “Pristajemo!” – “Budite onda svjedoci” – rekao bi On -, “i Ja ću vama svjedočiti! A oni koji i poslije toga glave okrenu, oni su doista nevjernici!“ (Ali Imran, 81-82.)


Zavjet slijeđenja posljednjeg Božjeg Poslanika Muhammeda, a.s., kojeg bi trebali ispuniti svi ljudi koji svoju vjeru temelje na Ibrahimovom/Abrahamovom monoteizmu, svoje korijene ima u dovi/molitvi Ibrahima/Abrahama, a.s., koju je on, nakon što je na području današnje Mekke usred pustinje po Božjem naređenju ostavio svoju drugu ženu Hadžer/Hagar i prvorođenog sina Ismaila/Jišmaela, a.s., upućivao Allahu, dž.š., moleći Ga da budućim stanovnicima Mekke odabere Poslanika, koji će svoje sugrađane ali i ostale ljude podučiti ispravnoj vjeri. Ibrahim a.s. je molio: „Gospodaru naš, pošalji im Poslanika, jednog od njih, koji će im ajete Tvoje kazivati i Knjizi ih i mudrosti učiti i očistiti ih, jer Ti si, uistinu, silan i mudar! Vjeru Ibrahimovu izbjegava samo onaj koji ne drži do sebe. A Mi smo njega na ovome svijetu odabrali, i na onome će biti među dobrima“.(El-Bekara, 129-130.) Eto, Muhammed, a.s., je rezultat Ibrahimove, a.s., molitve – A, „Vjeru Ibrahimovu izbjegava samo onaj koji ne drži do sebe.“ (Sura El Bekara, 130 ajet)
ZATO je i pretposljednji Poslanik Isa/Isus, a.s., zahtijevao od svojih pomagača havarijjuna/apostola te ostalih koji su povjerovali u njegovo poslanstvo da SAČUVAJU znanje o dolasku posljednjeg Božjeg Poslanika, različito označavanog i imenovanog u glavnim svetim knjigama i raznovrsnim duhovnim tradicijama. Isa, a.s., ga je, kako to Kur’an govori, častio imenom Ahmed: „A kada Isa sin Merjemin/Isus sin Marijin reče: “O sinovi Israilovi / O Židovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat/Toru i da vam donesem radosnu vijest o Poslaniku čije je ime Ahmed/Muhammed, koji će poslije mene doći”. I kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše: “Ovo je pravi sihr/vradžbina!“ (Es-Saff, 6.) (Tadašnji Židovi nisu uopće (po)vjerovali u poslanstvo Isaa,a.s., iako je pripadao židovskom narodu) Eto, Muhammed,a.s., je RADOSNA VIJEST brata njegova Isaa, a.s.
Jedan drugi kur’anski ajet, opisujući uvjete koje svatko mora ispuniti da bi zavrijedio Allahovu milost, navodi i sljedeće: „…koji će slijediti Poslanika, Vjerovjesnika, koji neće znati ni čitati ni pisati, kojeg oni kod sebe, u Tevratu (Tori) i Indžilu (Evanđelju), zapisana nalaze koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi. Zato će oni koji budu u njega vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili – postići ono što budu željeli.“ (Al-A’raf, 157) – ISTINU je rekao Uzvišeni Allah!

Mirza Mešić

DODATAK:

Muhammed s.a.w.s spominje se i u svetim spisima Hindusa, Vedama. Preporučamo da poslušate ovo kratko objašnjanje koje vas

neće ostaviti ravnodušnim od Dr. Zakira Naika

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “MUHAMMED, A.S., JE MOLBA NJEGOVA PRAOCA IBRAHIMA A.S”