Marija / Merjem je najbolja od svih žena, a tko ne voli Isusa nije musliman

I kada meleki rekoše: “O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio

Kur’an 3:42

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْ‌يَمُ إِنَّ اللَّـهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَ‌كِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ

Da li je Isus slavio Božić?
Da li je Isus slavio Božić?

الْعَالَمِينَ

Ovo pišem radi svojih prijatelja kršćana, a s obzirom da se bliže praznički dani . Htio bih podijeliti neka osjećanja i znanja. Napomena da ja nisam kompetentna osoba da tumačim vjeru Islam te da se moja mišljenja ne mogu uzimati kao temelj na kojima će se shvaćati islam kao vjera, a bez daljneg kozultiranje sa stručnjacima iz te oblasti. Ja samo pokušavam živjeti vjeru kako je razumijem, a ovdje sam napisao neke stvari o Isusu, Mariji, slavljenju „Božića“ po onome što znam. (Koga više zanima tema o Isusu, ovdje je cijela knjiga u digitalnom formatu besplatno)

 

Muslimani vjeruju da je Marija/Merjem najbolja od svih žena, najčestitija od svih žena i uzor svim ženama do Sudnjeg dana. Vjeruju da je začela po Svetom Duhu (Ruhul Eminu ) tj Božijom direktnom intervencijom i da je Isus / Isa (neka su mir i spas na njega) sin kojeg je rodila i koji je bio potpuno zaštićen od Zlog. Isus  je radio Božijom voljom čuda na zemlji kao što su: oživljavao mrtve, liječio gubavce , činio da slijepi progledaju itd. Vjeruju da je Sveti Duh (Ruh ul Emin , Ruhul Kudus ) bio dikrektna podrška Isa a.s u njegovim djelima , te je zato on mogao Božijom voljom da radi ta čuda. Ruhul Emin i Ruhul Kudus se često povezuju sa melekom/anđelom Gabrijelom / Džebrailom , koji je bio dostavljač objave svim Božijim Poslanicima.

Također vjeruju da je Isus još uvijek živ i da Allah , Stvoritelj, nije dopustio da ga ubiju već ga je uzvisio i uzdigao i on čeka na prvom nebu , i da će se vratiti pred smak svijeta da pobijedi Antikrista / Dedžala . Muslimani ne vjeruju da je Isus ubijen na križu već u Kur’anu  stoji “to im se pričinilo” .

Kao što vidimo musliman mora da voli Isusa / Isa a.s , jer ako to nije tako onda on nije musliman i otpadnik je od vjere Islama. Svaki musliman mora vjerovati da je Marija / Merjem najbolja od svih žena jer je to Allah direktno naveo u Kur’anu.

Isus / Isa a.s je predskazao da će poslije njega doći Poslanik čije će ime biti Ahmed. Ahmed i Muhammed imaju isti korijen riječi i značenje  “Onaj koji je hvaljen” .  Tako stoji u Kur’anu , a isto stoji i u Barnabinom evanđelju koje katolička crkva smatra apokrifnim.

Gleda Isusovog rođenja , u Kur’anu u suri Merjem stoji kako je Isus rođen u predjelu gdje je bilo palmi i datulja. One ne rastu skupa sa borovima i jelkama. Također znamo da sam Isus nikad nije slavio nešto slično u takvim zimskim periodima niti je krasio borove. Slavio je tradicionalne židovske praznike kao Pashu. Također je bio obrezan kao što je to tradicija židova i muslimana do danas.  Također pouzdano se zna , a što je lako provjeriti, da u Bibliji ne postoji datum kada se Isus rodio. Ono što se zna za datum 25.12 je da je to datum koji su slavili paganski narodi, prvenstveno Rimljani, a s ciljem slavljenja Boga Sunca, Mitre. Kako je kršćanstvo tokom perioda poprimilo puno običaja iz paganskih vremena tako je i Crkva odlučila da taj stari običaj koji je bio prisutan među ljudima zamjene sa slavljem rođenja Isusa umjesta slavlja rođenja Boga Sunca.

Dodatno, kroz vrijeme i naglu komercijalizaciju pojavlju se Djed Mraz ili Djed Božićnjak koji je, gle čuda,  sav u “Coca-cola”-inim crveno bijelim bojama. Kroz holivudsku produkciju i filmove shoping je postao glavna stavka “Božića” koji je, usput rečeno potpuno pogrešnog naziva, jer kao da je Isus mali “Bog” a Bog Stvoritelj “veliki bog” pa sad slavimo rođenja boga na zemlji. Samo shvaćanje da je Bog oduvijek i zauvijek dolazi u kontradikciju da se on rodio. No sad još uz to krasimo to sa božićnim ukrasima na jelkama i borovima , a Isus se rodio pored palmi!

Ne želim nikako da uvrijedim nekog , ovo su samo činjenice koje se daju lako provjeriti.

Molim Boga Stvoritelja da svim ljudima podari mir i spokoj u duši i da pronađu pravi smisao svog života! A tko želi to može naći u Božijoj riječi , gdje On, Stvoritelj kaže ” ljude i džine (ostala bića sa razumom , a koja mi ne vidimo ali su prisutna oko nas) sam stvorio samo kako bi bili u predanosti Meni (svojim slobodnim odabirom) ”   Dakle cilj života je u slobodnom odabiru, jer sam Stvoritelj Nije nas prislio da mu robujemo već nam Je dao pravo da to radimo na temlju svog izbora. A u skladu s tim je najveći stupanj slobode i ljubavi: kad čovjek preda sebe i sve svoje postupke Onome koga istinski voli. A za iskrenog vjernika prava ljubav je jedino prema, i izvire iz ljubavi, prema Stvoritelju. Iz te vječne ljubavi proizilaze sve ostale ljubavi (prema čovječanstvu, domovini, obitelji, ženi, djeci, itd).

Allah upućuje svjetlosti Svojoj onoga koga On hoće
Allah upućuje svjetlosti svojoj onoga koga On hoće

  Svaka ljubav ima svoju “frekvenciju” i svoju boju i svoje mjesto u našim životima.

Kao što i spektar različitih boja  prozlaze iz bijele svjetlosti i svaka ima svoju frekvenciju i mjesto u ovom svijetu.

Neka su mir i spas na Muhammeda , pečat poslanstva , Isusa bezgrešnog i svim Božijim poslanicima do Sudnjeg dana.

Molim Ga da uspostavimo Vječnu ljubav s Njim i da iz te ljubavi međusobno volimo jedni druge! Amin!

Mirsad Dubravić

Pogledajte i ovu zanimljivu diskusiju :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “Marija / Merjem je najbolja od svih žena, a tko ne voli Isusa nije musliman”