Islam – iman – ihsan

Islam – iman – ihsan

islam iman ihsan

Omer r.a., drugi

halifa nakon smrti Muhammed a.s., prenosi sljedeći hadis: „Jednog dana, dok smo sjedili s Allahovim Poslanikom s.a.v.s., pojavi nam se čovjek izrazito bijele odjeće, jako crne kose, nisu se vidjeli na njemu nikakvi tragovi putovanja i nije ga niko od nas poznavao. Sjeo je do Poslanika s.a.v.s., stavio je svoja koljena do njegovih a ruke na svoja koljena i rekao: ‘Muhammede, obavijesti me o Islamu! Allahov Poslanik s.a.v.s. je odgovorio:
ostavlja pitanje i potvrđuje njegov odgovor! Zatim je rekao: ‘Obavijesti me o imanu!’
Poslanik je odgovorio: ‘Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige (objave), Njegove poslanike i Sudnji dan, i da vjeruješ u kader, njegov hajr i njegov šerr (zlo).’ Čovjek je rekao: ‘Istinu si govorio!’ Zatim je dodao: ‘Obavijesti me o ihsanu.’ Poslanik je rekao: ‘Da robuješ Allahu kao da Ga vidiš, pa ako ti Njega ne vidiš, uistinu, On tebe vidi!’ Zatim je rekao: ‘Obavijesti me o Smaku svijeta!’ Poslanik je odgovorio: ‘Upitani o njemu ništa više ne zna od onoga koji pita.’ Čovjek je rekao: ‘Obavijesti me o njegovim predznacima!’ Poslanik je odgovorio: ‘Kada robinja rodi sebi gospodara, i kada vidiš gole, bosonoge i bijedne čobane kako se nadmeću u izgradnji zgrada.’ Zatim je napustio (čovjek) mjesto. Prošlo je neko vrijeme od toga, pa je rekao Allahov Poslanik s.a.v.s.: ‘O Omere, znaš li ko je onaj što je postavljao pitanja?’ Odgovorio sam: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’ Rekao je: ‘Zaista je to bio Džibril, došao vam je da vas poduči vašoj vjeri.’”

Iako se vjera muslimana, sadržana u Kur’anu i objašnjena u životnoj praksi Muhammeda a.s., općenito naziva islamom, što je i kur’anski izraz Inned-dine indeallahi-l-islam, u značenju Jedini je Din, jedina je vjera kod Boga islam, u sebi sadrži još dva pojma. To su iman i ihsan. I dok je islam vanjski znak pripadnosti kroz očitovanje (šehadet), jer svaki je musliman dužan kazati da je musliman i to posvjedočiti dnevnom molitvom, postom u mjesecu ramazanu, zekatom i hadžom, iman predstavlja unutarnji osjećaj koji ispunjava svakog predanog muslimana, koji, ovisno o njegovim pregnućima, raste ili se smanjuje. Iman je unutarnja vjera, ponos, duboki osjećaj pripadnosti islamu… a takva se osoba naziva mu’min. Uvjeti unutarnje vjere/uvjerenja, bez kojih nema ni islama, su sljedeći: da osoba čvrsto vjeruje da je samo Allah Bog, i da vjeruje u Božje meleke (anđele), Božje Objave/Svete knjige, Božje poslanike, Sudnji dan i Božju odredbu u svemu. U islamskoj terminologiji tih šest uvjeta poznati su pod imenom imanski šarti i svako ih dijete uči napamet na prvim satima islamskog vjeronauka. Redovitim izvršavanjem i življenjem vanjskih znakova islama (šehadet, molitva, post, zekat i hadž) i kvalitetom unutarnje vjere (srcem i umom, odnosno razmišljanjem i činjenjem dobrih djela) osoba postiže ihsan, treći stupanj ukupnosti islama. Ihsan se tumači kao krepost/dobročinstvo, svojevrsno savršenstvo življenja u skladu s najdubljim značenjem načela vjere islama. Ihsan se može postići tek kada čovjek postane u potpunosti svjestan što znači biti ljudsko biće i svojevoljno prihvati Boga za svoga jedinoga Gospodara. Ihsan je stalna svijest o Allahu dž.š. Bilo što da radi, musliman zna da ga Allah dž.š. gleda i prati. Stoga svoj život nastoji uskladiti s Njegovom voljom, a svaki posao nastoji činiti u Njegovo ime.