Čovjek je doista lakomislen

Jedino musalija ostaje isti bez obzirno na životne okolnosti
Jedino musalija ostaje isti bez obzirno na životne okolnosti

Ovisno o njegovim interesima, ostvarenju ili neostvarenju njegovih želja, psihofizička raspoloženja kod čovjeka su različita. Ako mu se ispunjavaju želje, ako mu dobro ide u životu, ako ostvaruje zadane ciljeve; sretan je i raspoložen, u društvu prijatan; spreman pomoći i drugima. Međutim, ako je iskušan sa bilo kakvom nedaćom, nepravdom, neuspjehom, ili općenito životnim iskušenjima njegovo se psihofizičko stanje pogoršava tako da vidno izražava nezahvalnost, neraspoloženje, žali se, zaboravlja prijašnje blagodati i uspjehe, postaje skloniji grijehu te svojim ponašanjem druge ljude (čak i prijatelje) odbija od sebe. Upravo na ovaj način Allah, dž.š., naš Stvoritelj i Gospodar, opisuje čovjekova stanja i njegova raspoloženja (a imajmo na umu, da nas je Allah, Subahnehu we teala, stvorio, i da nas On najbolje poznaje).

Jedan od Allahovih, dž.š., opisa ČOVJEKA: „Kada čovjeka snađe nevolja, on Nam se moli: ili ležeći, ili sjedeći, ili stojeći. A čim mu nevolju otklonimo, on nastavlja, kao da Nam se nije ni obraćao molbom zbog nevolje koja ga je bila zadesila. Tako se nevjernicima čini lijepim ono što rade.“ (Junus, 12)

Međutim, u jednom drugom opisu čovjeka, Allah, dž.š., kaže da postoje ljudi, iskreni vjernici, koji tako ne reagiraju, jer posjeduju kvalitetu vjere, posjeduju osobine sa kojima je Allah, dž.š., zadovoljan: „Čovjek je, uistinu, stvoren malodušan:kada ga nevolja snađe – brižan je,a kada mu je dobro – nepristupačan je, OSIM VJERNIKA: koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali, i oni u čijim imecima bude određen dio za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi, i oni koji u onaj svijet budu vjerovali, i oni koji od kazne Gospodara svoga budu strahovali -a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran -i oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu – oni, doista, prijekor ne zaslužuju -a oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju,i oni koji povjerene im amanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali, i oni koji dug svjedočenja svoga budu izvršavali, i oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali -oni će u džennetskim baščama biti počašćeni.“ (Al-Mearidž, 19-35)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 thoughts on “Čovjek je doista lakomislen”