ALLAHOVA, DŽ. Š., MILOST NEMA GRANICE

Allahova Milost nema granicaAko bi ahiretskim aršinima mjerili naša dobra djela nitko od nas, čak ni Božji Poslanici, ne bi mogli zavrijediti Džennet, tako nas uči naš poslanik Muhammed, a.s., jer se prolazno i vječno ne mogu mjeriti nit uspoređivati. U Džennet ćemo, ako Bog da, isključivo Allahovom Milošću!


A Allahova je Milost bez granica i bez uvjetovanosti kakve ljudi jedni drugima postavljaju. ( Ako nisi sa mnom onda si protiv mene, makar bio i vjernik!???) Naše grijehe, bez obzira kakvi su i koliki bili, sve one ružne misli, otrovne riječi i loša djela (HARAME) Milostivi Allah će ne samo oprostiti nego će ih i promijeniti u dobra djela kada i ako se iskreno i potpuno vratimo Allahu, učinimo TEWBU i sve to, naravno, kroz život potvrdimo konstantnim činjenjem dobrih djela.
“A onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i Milostiv je.” (AL- Furkan, 70)
Neizostavan element primljene tewbe su dobra djela. Milostivi Allah obećava u Kur’anu da će svako naše dobro djelo ( makar se radilo i o osmjehu svome bratu ili sestri) nagraditi od deset do sedam stotina puta, pa i više, nego ono stvarno vrijedi, promatrajući ga iz ljudske (prolazne) vizure!
“Tko uradi dobro djelo, biće desetorostruko nagrađen, a tko uradi hrđavo djelo, biće samo prema zasluzi kažnjen, i neće im se učiniti nepravda.” (El-En`am, 160)

“Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna (700x i plus) – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” (El-Bekara, 261)

Ovi ajeti su samo jedan od neizbrojivih primjera i dokaza Allahove milosti prema ljudima koje svaki razuman čovjek može uočiti svakoga trena. ”Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih pobrojati – Allah, uistinu, prašta i samilostan je.” (En-Nahl, 18)
A naša dobra djela možemo i dodatno multiplicirati ako se netko povede za nama u izvršavanju Allahovih propisa. (ISLAM JE NAJVEĆI IZRAZ ALLAHOVE MILOSTI PREMA LJUDIMA.) Recimo; ako uspijemo svog najbližeg ukućana, rođaka , prijatelja ili kolegu sa posla uvjeriti da se vrati islamu (učini tevbu) odnosno počne živjeti islam nama se pišu sva njegova ili njena djela, a da se njima ne umanjuju. S druge strane, ako pozivamo u grijeh i ljudi nam se odazovu, nama se u tom slučaju pišu grijesi svih onih koji su nam se u tome odazvali! (Nije isto pozvati nekoga na namaz u džemat ili na činjenje nekog hajrata i recimo organizirati rođendansku zabavu na kojoj se toči alkohol. Ako netko poslužuje alkohol – ima grijeh od svih onih koji su ga pili, makar ga organizator osobno i ne konzumirao.)

„Onaj tko se bude za dobro zalagao – bit će i njemu udio u nagradi, a onaj tko se bude za zlo zauzimao – bit će i njemu udio u kazni . – A Allah nad svima bdije! (En-Nisa, 85)

Mirza Mešić

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.