Tag Archives : sloboda izbora


Islamsko vjerovanje – sloboda izbora

Drugo poglavlje ŠTA SAD? Islamsko vjerovanje Bog jeste Neki će se zapitati: “I šta sad?” Treba li da se zaista zamaramo time da li Bog postoji ili ne ili je to puko akademsko pitanje koje privlači pažnju teologa i filozofskih teoretičara? U čemu je značaj postojanja ili nepostojanja Boga i šta su praktične implikacije Njegovog […]

islamsko vjerovanj

sloboda izbora u islamu

Sloboda izbora vs. vjera Islam ? 1

Da li Islam tj Bog ogrničeva čovjekovu slobodu izbora? Islam ne prihvaća tezu da vjerske zabrane i naređenja ograničavaju ljudsku slobodu. Naprotiv, svaki je čovjek po islamu slobodan birati vlastiti put u životu; slobodan je vjerovati ili ne, činiti dobro ili loše, pridržavati se vjerskih propisa ili ih kršiti, ali će istinski biti slobodan (neće […]