Tag Archives : Muhammed


muhammed_saws

Muhammed (s.a.w.s) primjer ljudima za svaku životnu situaciju

Muhammed s.a.w.s bio je i ostao najveću uzor cijelom čovječanstvu  Unatoč što razne struje pokušavaju okaljati ugled ovog časnog Božijeg roba, svjetlo kojem on zrači i danas daje uputu čovječanstvu da se izvuče iz mraka na put sreće. “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na […]


Recesija kao odabir : zahvalnošću protiv depresije i lažnih idola

„A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti.“ Kur’an, Ta-Ha 124 ajet Potaknuo me ovaj ajet na razmišljanje o recesiji. Sveopće pristuna tema siromaštva u svijetu. I onaj tko ima sve mu nešto nedostaje, ne osjeća da je u zadnjem kriku mode, […]

recesija je izbor