Tag Archives : Kur’an


Struktura islamskog učenja

STRUKTURA ISLAMSKOG UČENJA – izvori Islama Riječ religija u zapadnjačkoj upotrebi ne uspijeva izraziti cjelokupnost islamskog učenja kao opsežnog sistema koji utječe na sve aspekte života, kako pojedinca, tako i zajednice. Sveobuhvatna adresa islamskog učenja za njegove sljedbenike zove se Šerijat. Podjela Šerijata na tri kategorije, a to su : obredoslovlje moralni kod i pravni sistem, proizvoljna […]

struktura islamskog učenja

Što je islam, tko su muslimani

Islam? 30 činjenica o Islamu koje možda niste znali

Islam? 30 činjenica o Islamu koje možda niste znali   Što je islam? 1. Islam znači «predati se» ili «pokoriti se». «Selam» (što u osnovi znači «mir») je korijen riječi «Islam». U religijskom kontekstu, riječ «Islam» znači «povinovanje čovjeka» (bez prisile), istinskoj Božjoj volji s ciljem postizanja mira. Tko su muslimani? 2. «Musliman» znači «bilo […]


Hafiz Halil Mehtić – Večer Kur’ana i džemata – Zagreb

Predavanje dr.sc. hafiz Halil Mehtić , Zagreb – 20.2.2015. “Životna iskušenja i snaga vjere” Kada je prije nekoliko godina mr.sc. Mirza ef. Mešić pokrenuo tribinu “Večer Kur’ana i džemata”, u najmanju ruku, mnogi su taj njegov potez dočekali sa skepsom. Naime Islamska zajednica ima jednu od najstarijih tribina u Hrvatskoj koja ima izuzetnu tradiciju. Mnogi […]

Hafiz Halil Mehti predavanje Zagreb

UVOD: kako odgojiti djecu?

bismillahi-r-Rahman-ni-Rahim (u ime Allaha , Milostivog, Svemilosnog) Kako odgojiti djecu na ispravan način? Ljudska bića su stvorena u najboljem obliku i kao takva sposobna su se usavršavati. Zbog toga, odgoj djece zahtijeva teoretsko i praktično znanje koje se tiče razvoja beba i djece. Kako novi roditelji općenito imaju malo iskustva o roditeljstvu, oni moraju naučiti […]

odgoj dijece

tumblr_mndeog08bP1sswkquo2_500

Vjernik i ogledalo

Sljedeći put kad prođete pored ogledala, zastanite i pogledajte se na drugačiji način. Pogledajte svoj odraz u ogledalu. Te oči, usne, nos, obraze, uši, bradu (ukoliko ste muškarac)… Kojih je sve masa dio bilo vaše lice, za kojim je stolom sjedilo i s kakvim se ljudima družilo? Kojim su putevima lutali pogledi tih očiju, kakvog […]


Recesija kao odabir : zahvalnošću protiv depresije i lažnih idola

„A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti.“ Kur’an, Ta-Ha 124 ajet Potaknuo me ovaj ajet na razmišljanje o recesiji. Sveopće pristuna tema siromaštva u svijetu. I onaj tko ima sve mu nešto nedostaje, ne osjeća da je u zadnjem kriku mode, […]

recesija je izbor

Kur’an – kao najveće čudo i najveći dokaz Božije Istine

“Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samima,  dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina.” (Fussilet, 53)             Svuda oko nas, kao i u nama samima, doista postoje brojni dokazi da je Kur’an, Allahova vječna Riječ, Allahova Poruka upućena svakom čovjeku koji hoće razmišljati, ISTINA.  U […]


Guranje kolica – put našeg života

Guranje kolica   Sigurna sam da je skoro svatko od nas ponekad osjetio teškoću pri guranju kolica dok u trgovini tražimo neki artikl. Pod “teškoćom” u guranju kolica, mislim na skretanje kada želimo skrenuti lijevo ili desno, ovisno o tome što želimo kupiti i o prostornom razmještaju artikala. Dok sam neki dan hodala trgovinom gurajući […]

trgocaka kolica

Kur'an

Što je Kur’an za muslimana?

Svojom nadahnjujućom formom, samim sadržajem, ljepotom jezika, milozvučnošću do mjere da mnogi muslimani plaču kada ga slušaju, iako ne razumiju arapski tekst, sa svojim duhovnim moćima, Kur’an je bio i ostao najveće čudo islama. Kur’an je prvi i najvažniji Izvor sveukupnog islamskog učenja. Njegovi propisi su obvezujući za sve punoljetne, pametne, slobodne muslimane i muslimanke. […]