Tag Archives : islam


struktura islamskog učenja

Struktura islamskog učenja

STRUKTURA ISLAMSKOG UČENJA – izvori Islama Riječ religija u zapadnjačkoj upotrebi ne uspijeva izraziti cjelokupnost islamskog učenja kao opsežnog sistema koji utječe na sve aspekte života, kako pojedinca, tako i zajednice. Sveobuhvatna adresa islamskog učenja za njegove sljedbenike zove se Šerijat. Podjela Šerijata na tri kategorije, a to su : obredoslovlje moralni kod i pravni sistem, proizvoljna […]


Islam? 30 činjenica o Islamu koje možda niste znali

Islam? 30 činjenica o Islamu koje možda niste znali   Što je islam? 1. Islam znači «predati se» ili «pokoriti se». «Selam» (što u osnovi znači «mir») je korijen riječi «Islam». U religijskom kontekstu, riječ «Islam» znači «povinovanje čovjeka» (bez prisile), istinskoj Božjoj volji s ciljem postizanja mira. Tko su muslimani? 2. «Musliman» znači «bilo […]

Što je islam, tko su muslimani

Hafiz Halil Mehti predavanje Zagreb

Hafiz Halil Mehtić – Večer Kur’ana i džemata – Zagreb

Predavanje dr.sc. hafiz Halil Mehtić , Zagreb – 20.2.2015. “Životna iskušenja i snaga vjere” Kada je prije nekoliko godina mr.sc. Mirza ef. Mešić pokrenuo tribinu “Večer Kur’ana i džemata”, u najmanju ruku, mnogi su taj njegov potez dočekali sa skepsom. Naime Islamska zajednica ima jednu od najstarijih tribina u Hrvatskoj koja ima izuzetnu tradiciju. Mnogi […]


UVOD: kako odgojiti djecu?

bismillahi-r-Rahman-ni-Rahim (u ime Allaha , Milostivog, Svemilosnog) Kako odgojiti djecu na ispravan način? Ljudska bića su stvorena u najboljem obliku i kao takva sposobna su se usavršavati. Zbog toga, odgoj djece zahtijeva teoretsko i praktično znanje koje se tiče razvoja beba i djece. Kako novi roditelji općenito imaju malo iskustva o roditeljstvu, oni moraju naučiti […]

odgoj dijece

10806398_1657977967763200_1799746809140394066_n

Charli Hebdo , Islam , terorizam i muslimani 1

Charlie Hebdo , Islam , terorizam i muslimani   Mi danas živimo u svijetu i kulturi koji je nehuman. Jer, ni jedna religija ne promovira ideju zla niti napada na integritet ličnosti i sve univerzalne vrijednosti. Postoje neki centri ideološke moći u svijetu koji generiraju te krize i proizvode pojedince, i onda svu odgovornost stavljaju […]


Koliko si slobodna? (prvi dio)

  Posvećujem ovaj članak djevojkama i ženama, pokrivenima i nepokrivenima, onima sa željom za hidžabom i onima za koje se nadam da će se njihovim prsima razgaliti želja za njim jer hidžab ženu čini kraljicom. Davno sam pročitala čuveni odgovor naše sestre, dobitnice Nobelove nagrade, Tavakkul Karman na pitanje novinara zašto nosi hidžab, a koje […]

muslim-woman-paris-420x215

dova iskrenog vjernika

Milivoj Mirza Abdurahman Malić – od imotskog kneza do muslimana

Milivoj Mirza Abdurahman Malić – od imotskih knezova do muslimana Interesantan je put kojim dragi Bog pokazuje svoju mudrost. Takava slučaj je i sa životom Milivoja Mirze Abdurahmana Malića, a o čijem životu nisam znao puno do današnje tribine o njemu u riječkoj džamiji koja se održala 21.2.2014 pred punim auditorijem , od preko 140 […]


Sloboda izbora vs. vjera Islam ? 1

Da li Islam tj Bog ogrničeva čovjekovu slobodu izbora? Islam ne prihvaća tezu da vjerske zabrane i naređenja ograničavaju ljudsku slobodu. Naprotiv, svaki je čovjek po islamu slobodan birati vlastiti put u životu; slobodan je vjerovati ili ne, činiti dobro ili loše, pridržavati se vjerskih propisa ili ih kršiti, ali će istinski biti slobodan (neće […]

sloboda izbora u islamu

Kur’an – kao najveće čudo i najveći dokaz Božije Istine

“Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samima,  dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina.” (Fussilet, 53)             Svuda oko nas, kao i u nama samima, doista postoje brojni dokazi da je Kur’an, Allahova vječna Riječ, Allahova Poruka upućena svakom čovjeku koji hoće razmišljati, ISTINA.  U […]