Tag Archives : Hindusi


MUHAMMED, A.S., JE MOLBA NJEGOVA PRAOCA IBRAHIMA A.S 1

MUHAMMED, A.S., JE MOLBA NJEGOVA PRAOCA IBRAHIMA, A.S.,/ABRAHAMA I RADOSNA VIJEST BRATA NJEGOVA ISAA, A.S., SINA MERJEMINA/ISUSA, SINA MARIJINA U Kur’anu čitamo: „Allah je od svakog vjerovjesnika, kome je Knjigu objavio i znanje dao, obvezu uzeo: “Kad vam, poslije, dođe Poslanik koji će potvrditi da je istina ono što imate (Suhufi, Tevrat, Zebur i Indžil/Stari […]

muhammed_saws