Tag Archives : Božiji poslanik


Muhammed (s.a.w.s) primjer ljudima za svaku životnu situaciju

Muhammed s.a.w.s bio je i ostao najveću uzor cijelom čovječanstvu  Unatoč što razne struje pokušavaju okaljati ugled ovog časnog Božijeg roba, svjetlo kojem on zrači i danas daje uputu čovječanstvu da se izvuče iz mraka na put sreće. “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na […]

muhammed_saws

muhammed_saws

„A tebe smo (Muhammede) samo kao milost svjetovima poslali” 1

„A tebe smo (Muhammede) samo kao milost svjetovima poslali“ (El-Enbija’, 107.)  Muslimani Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, smatraju najsavršenijim čovjekom, najprofinjenijeg i najmoralnijeg ponašanja, kojeg je Allah, dž.š., radi njegovih visokih moralnih i ljudskih kvaliteta, odabrao da ponese najteže i najčasnije breme odgovornosti u povijesti čovječanstva – da posljednji put vjerno dostavi i objasni Božje […]