Tag Archives : Bog


Islamsko vjerovanje – sloboda izbora

Drugo poglavlje ŠTA SAD? Islamsko vjerovanje Bog jeste Neki će se zapitati: “I šta sad?” Treba li da se zaista zamaramo time da li Bog postoji ili ne ili je to puko akademsko pitanje koje privlači pažnju teologa i filozofskih teoretičara? U čemu je značaj postojanja ili nepostojanja Boga i šta su praktične implikacije Njegovog […]

islamsko vjerovanj

Allah. Esselam Allahovo ime

Vjeruješ li u Boga? Tko je Bog? Tko je Allah?

BOG – Tko je Allah? “Vjeruješ li u Boga?”, upitao sam svoju unuku. “Naravno”, odgovorila je skoro pa otresito, a zatim, došavši dodaha, dodala: “Mama tako kaže!” Potom sam podigao jednu od njenih knjiga i upitao je: “Ko je napisao ovu knjigu?” Odmah je pročitala ime autora. Nastavljajući diskusiju, rekao sam: “Zamisli da istrgnem ovu […]