Category Archives : Hassan Hathout

Hassan Hathout – pročitajte tekstove Hassan Hathout-a, koji iz njegove knjige “Čitanje muslimanskog uma”


Struktura islamskog učenja

STRUKTURA ISLAMSKOG UČENJA – izvori Islama Riječ religija u zapadnjačkoj upotrebi ne uspijeva izraziti cjelokupnost islamskog učenja kao opsežnog sistema koji utječe na sve aspekte života, kako pojedinca, tako i zajednice. Sveobuhvatna adresa islamskog učenja za njegove sljedbenike zove se Šerijat. Podjela Šerijata na tri kategorije, a to su : obredoslovlje moralni kod i pravni sistem, proizvoljna […]

struktura islamskog učenja

Jerusalem

Islam i drugi – “Ljudi Knjige” : Jevreji i Kršćani

Jevreji   Muslimani često govore o Jevrejima kao svojim rođacima, jer je Ibrahim, a.s., zajednički djed Muhammeda, a.s., preko Ismaila, a.s., i Israila (Jakova/Jakuba) i njegovih potomaka, preko Izaka/Ishaka. Kao što je poznato, sve do duboke starosti Ibrahim i Sara nisu imali djece. Prije nego što je rodila njihovog sina Ishaka, Ibrahim se oženio Hadžerom, […]


Islam i druge vjere

ISLAM I DRUGI   Prema Kuranu, svaki čovjek već je počastvovan time što je ljudsko biće, bez bilo kakvih daljih razmatranja rase, porijekla ili vjere. U Kuranu stoji: “Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali; dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje […]

Što znači islam

islamsko vjerovanj

Islamsko vjerovanje – sloboda izbora

Drugo poglavlje ŠTA SAD? Islamsko vjerovanje Bog jeste Neki će se zapitati: “I šta sad?” Treba li da se zaista zamaramo time da li Bog postoji ili ne ili je to puko akademsko pitanje koje privlači pažnju teologa i filozofskih teoretičara? U čemu je značaj postojanja ili nepostojanja Boga i šta su praktične implikacije Njegovog […]


Vjeruješ li u Boga? Tko je Bog? Tko je Allah?

BOG – Tko je Allah? “Vjeruješ li u Boga?”, upitao sam svoju unuku. “Naravno”, odgovorila je skoro pa otresito, a zatim, došavši dodaha, dodala: “Mama tako kaže!” Potom sam podigao jednu od njenih knjiga i upitao je: “Ko je napisao ovu knjigu?” Odmah je pročitala ime autora. Nastavljajući diskusiju, rekao sam: “Zamisli da istrgnem ovu […]

Allah. Esselam Allahovo ime

Predgovor: “Čitanje muslimanskog uma” 2

Predgovor knjige: “ČITANJA MUSLIMANSKOG UMA” Šejh Ahmed Zeki Jamani (iz knjige “Čitanje muslimanskog uma”) Od svih većih religija svijeta, islam se izdvaja po tome što svoje ime nije dobio po nekom plemenu ili nekoj osobi, poput judaizma (od Judeja), ili kršćanstva (od Krist), ili budizma (od Buda). Islam svoje ime ne izvodi iz imena poslanika […]

čitanje muslimanskog uma - predgovor